Formátovanie textu

Pri zadávaní obsahu môžete text naformátovať. Môžete pridať štýly tučné alebo kurzíva a pridať podčiarknutie. Môžete to urobiť takto:

1. Zvýraznite časť textu, ktorú chcete formátovať.

2. V ponuke formátovania textu vyberte nasledujúce ikony:

Bold:

Kurzíva:

Podčiarknutie :

3. Kombinujte tieto možnosti formátovania tak, ako by to bolo v bežnom textovom editore.

Farba textu:

Vymazanie formátovania:

Zarovnanie:

Aktualizované 12. júla 2021

Bol tento článok nápomocný?

Súvisiace články

Pridajte komentár