1. Domov
  2. WY Panel
  3. Migrácia databáz

Migrácia databáz

Ak chcete migrovať svoju stránku od iného poskytovateľa hostingu do WY, skopírovať nejaké dáta z jednej databázy do inej v rámci WY, prácu vám uľahčí funkcia Migrácia databáz vo WY Paneli. Zvoľte si doménu, na ktorú chcete dáta skopírovať a prejdite do časti Databázy -> Migrácia databáz.

Po zadaní databázového serveru, prihlasovacieho mena, hesla a názvu databázy stačí v cieľovej doméne vytvoriť novú databázu, prípadne vybrať existujúcu, ktorej dáta sa tým prepíšu.

V prípade novej databázy si zvoľte server, názov databázy, používateľa, heslo a znakovú sadu.

Aktualizované 4. marca 2021

Bol tento článok nápomocný?

Súvisiace články

Pridajte komentár