1. Domov
  2. E-maily
  3. Nastavenie aplikácie Mail v macOS

Nastavenie aplikácie Mail v macOS

Pridanie nového účtu do systému

  1. Otvorte aplikáciu Mail
  2. Z hlavného menu v hornej lište kliknite na Mail > Účty
  3. Z ponuky dostupných účtov vyberte Pridať iný účet a následne Mailový účet
  4. Do novootvoreného okna zadajte Meno, E-mailovú adresu a heslo
  5. Ak sú údaje z predošlého kroku správne, pokračujte vyplnením ostatných požadovaných údajov.

Typ účtu: IMAP
Server prichádzajúcej pošty: imap.nameserver.sk
Server odchadzajúcej pošty: smtp.nameserver.sk

Z hlavného menu v hornej lište kliknite na Mail > Účty.
Z ponuky dostupných účtov vyberte Pridať iný účet a následne Mailový účet.
Do novootvoreného okna zadajte Meno, E-mailovú adresu a heslo.
Pokračujte vyplnením ostatných požadovaných údajov.

Dodatočné nastavenia pripojenia

V prípade potreby je možné manuálne upraviť viaceré nastavenia. Z hlavného menu aplikácie Mail vyberte Mail > Nastavenia (klávesová skratka ⌘,). Dostupné sú tri taby:

  • Informácie o účte
  • Nastavenie schránky
  • Nastavenie servera

V tabe Informácie o účte môžete mailové konto napríklad dočasne deaktivovať (iba v danom počítači) alebo zmeniť jeho popis. Vlastný popis využijete najmä, ak máte viacero mailových účtov. Napríklad súkromný Gmail a pracovný mail na vašej doméne.

Tab Nastavenie schránky umožňuje úpravu priečinkov, do ktorých sa ukladajú prijaté/odoslané správy, prípadne ich koncepty.

V poslednom tabe Nastavenie servera je možné úpraviť adresy serverov IMAP (POP) a SMTP a taktiež nastaviť typ pripojenia a sieťové porty. Šifrované spojenie cez TLS/SSL odporúčame ponechať vždy zapnuté.

Z hlavného menu aplikácie Mail vyberte Mail > Nastavenia.
Dostupné sú tri taby: Informácie o účte, Nastavenie schránky, Nastavenie servera
Aktualizované 4. marca 2021

Bol tento článok nápomocný?

Súvisiace články

Pridajte komentár