1. Domov
  2. E-maily
  3. Ochrana e-mailových adries na strane používateľa

Ochrana e-mailových adries na strane používateľa

E-mailové adresy do spamových databáz sú získavané napr. pomocou robotov, ktoré prechádzajú webové stránky a zbierajú e-mailové adresy na nich uvedené. Roboty sa spravidla nezaťažujú hlbšou analýzou zdrojového kódu a zbierajú všetko, čo vyzerá ako e-mailová adresa – teda postupnosť písmen, číslic, pomlčiek a bodiek, ktorá obsahuje zavináč. Preto sa odporúča vyhnúť písaniu e-mailovej adresy priamo na webovú stránku a radšej ju opísať nejakým pre človeka zrozumiteľným spôsobom – napr. meno (zavináč) domena.sk.  Vhodnejším spôsobom je umiestniť na web formulár kde zákazník napíše svoju požiadavku a stlačí odoslať. Potom mail odošle priamo PHP skript umiestnený na serveri a k tomu už robot nemá prístup. Samozrejme treba si dať pozor aby mail nebol zobraziteľný v zdrojovom kóde stránky.

Odporúčame vždy dobre zvážiť, čí je vhodné alebo nutné určitému subjektu svoj e-mail zveriť (týka sa predovšetkým webových stránok, rôznych registrácii, upozorňovania). Aj v prípade seriózneho subjektu nie je možné vylúčiť únik informácii a zneužitia treťou stranou. Pre rôzne registrácie, zasielanie informácii atd. sa odporúča mať založený špeciálny e-mail.

E-mailové adresy pre databázy na rozosielanie spamu môžu byt získavané tiež pomocou vírusov, je preto dôležité poznať základné pravidlá pre správanie sa na internete a mať počítač proti vírusom dobre zabezpečený. Tak isto musia mať zabezpečený počítač aj Vaši známy ktorí Vás majú v adresári.

Odporúčame zásadne na príslušné adresy, z ktorých je spam posielaný nereagovať, neklikať na žiadny z odkazov v e-maily obsiahnutých lebo tým je spamerovi iba potvrdené že elektronická adresa je funkčná a schránku niekto pozerá. Adresa z ktorej je spam posielaný často nie je pravá a často sa mení môže ísť aj o sfalšovanú adresu iného človeka, ktorý s rozosielaním e-mailu nemá nič spoločné.

Spam robot však mailové adresy môže získať tiež sledovaním odpovedi vzdialených SMTP serverov. Robí na vzdialený poštový server tzv. slovníkový útok, kedy sa pokúša doručiť e-mail na adresy zložené z obvyklých mien a priezvisk, obľúbených názvov a prezývok (kováč, horvath, mlynarovic atd.). Tieto adresy sú preto ohrozenejšie, ako protiopatrenia sa odporúča napr. rozšírenie adresy o ďalšie znaky (xkovac).

Aktualizované 4. marca 2021

Bol tento článok nápomocný?

Súvisiace články

Pridajte komentár