Posunutie bloku na stránke

Blok môžete presunúť na rôzne miesta na stránke, napríklad ich posunutím nahor alebo nadol vytvoríte vlastné rozloženie svojich obrázkov, textu a iného obsahu.
Pred presunutím bloku musíte vytvoriť pridanie blokov na svoju stránku. Pred pokračovaním v tomto článku si prečítajte túto príručku o pridávaní blokov.

Poznámka: Blok nemôžete presunúť na inú stránku vášho webu.

Ak chcete presunúť blok na iné miesto na stránke, postupujte takto:

Umiestnením kurzora myši na oblasť obsahu bloku, ktorý chcete presunúť, sa spustí vzhľad dialógového okna.
Kliknite na ikonu „cross“ Move.

Moving_block_01__purple_.png

Presuňte blok na iné miesto na stránke.
Využite žlté usmernenie, ktoré ukazuje, kde sa blok objaví.
Poznámka: Modré vodidlo zobrazuje aktuálnu polohu bloku.

Moving_block_02__purple_.png
  1. Položte blok na miesto, kde to považujete za vhodné. Pomocou žltého vodidla vyberte nové umiestnenie.

Po presunutí bloku na nové miesto sa rozloženie stránky automaticky upraví.

Aktualizované 30. marca 2021

Bol tento článok nápomocný?

Súvisiace články

Pridajte komentár