Prístup do navigačného menu

Do navigačnej ponuky môžete vstúpiť a vykonať požadované zmeny niekoľkými spôsobmi. Tu je postup:

1. Umiestnením kurzora myši na sekciu Navigácia aktivujete ponuku úprav navigácie.

Kliknutím na ikonu zložených riadkov upravíte navigáciu.

2. Umiestnite kurzor myši na horný pás svojej webovej stránky, aby sa zobrazila modrá čiara. Kliknutím na ikonu zloženej čiary vstúpite do ponuky nastavení navigácie.

Podľa potreby pokračujte v správe navigácie. Po dokončení kliknite na položku Zverejniť, aby sa zmeny zverejnili.

Aktualizované 29. marca 2021

Bol tento článok nápomocný?

Súvisiace články

Pridajte komentár